Beantwoording Statenvragen 3405 verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Verkeer en Vervoer

Datum besluit: 26 juni 2018Tijdens de dag van de verantwoording, V-100, op 23 mei 2018 zijn door inwoners van Zuid-Holland per tafel verschillende vragen geformuleerd. Dit besluit betreft de beantwoording van de vragen geformuleerd door participanten aan tafel 4 Verkeers-(veiligheid) en openbaar vervoer.

Type besluit: GS-vergadering