Ontwikkeling Omgevingsbeleid zomer 2018

Datum besluit: 26 juni 2018


De provincie werkt aan integraal en opgavegericht omgevingsbeleid. Daarbij wil de provincie dat initiatiefnemers en belanghebbenden in Zuid-Holland het provinciale omgevingsbeleid op eenvoudige wijze digitaal kunnen raadplegen. Daarom worden tientallen bestaande beleidsnota’s en verordeningen vervangen door één digitaal toegankelijk omgevingsbeleid. Deze beleidsdocumenten worden beleidsneutraal omgezet, wat betekent dat de huidige beleidsteksten alleen redactioneel worden aangepast, zonder dat de intentie en rechtsgevolgen van het beleid veranderen. Voor het overige deel wordt het omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een aantal beleidsrijke aanpassingen die voortkomt vanuit vernieuwingsambities. Een belangrijk onderdeel bij de vernieuwing van het omgevingsbeleid is participatie. Daarvoor organiseert de provincie onder meer een zomertoer eind augustus. De participatiekalender biedt een overzicht van de geplande activiteiten. In het najaar worden de producten van het vernieuwde omgevingsbeleid (de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening) ter inzage gelegd voor inspraak.

Type besluit: GS-vergadering