Beantwoording Statenvragen 3393 CDA - Sluis Leidschendam

Datum besluit: 5 juni 2018


Gedeputeerde Vermeulen geeft in antwoord op de schriftelijke vragen 3393 van CDA over Sluis Leidschendam aan dat het uiteindelijke plan, een combinatie van hagen en hekjes, het eindresultaat is van een zorgvuldige afweging tussen veiligheid, functionaliteit en inpassing in deze monumentale omgeving.

Type besluit: GS-vergadering