Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee

Datum besluit: 5 juni 2018


Gedeputeerde Staten vragen met dit besluit Provinciale Staten een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal €175.000 aan de gemeente Goeree-Overflakkee. De bijdrage is onderdeel van de plannen om een kwaliteitsimpuls op het Fort Prins Frederik te bewerkstelligen in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Met de bijdrage wordt de oostkant van het fort vrij van (recreatieve) bebouwing.

Type besluit: GS-vergadering