Jaarverslag Bezwarencommissie 2017

Datum besluit: 5 juni 2018


Als belanghebbende kunt u in veel gevallen bezwaar maken tegen een beslissing van de provincie Zuid-Holland. De Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht. Het jaarverslag geeft een analyse van de ontwikkelingen in het aantal ontvangen en behandelde bezwaarschriften en de doorlooptijden van de bezwaarschrift-behandeling. Uit dit verslag blijkt onder andere dat het aantal bezwaarschriften dat binnen de gestelde afdoeningstermijn kon worden afgehandeld op goed niveau is gebleven (97%).

Type besluit: GS-vergadering