MKB-Samenwerkingsagenda 2018-2019

Datum besluit: 5 juni 2018


Provincies, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Interprovinciaal Overleg (IPO), MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers van de Topsectoren hebben een MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019 opgesteld. In deze samenwerkingsagenda staan concrete afspraken over samenwerking en afstemming bij de inzet van MKB-innovatie-instrumenten en -dienstverlening. Deze agenda bestaat sinds 2014 en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de geactualiseerde MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019. Gedeputeerde Bom-Lemstra ondertekent de MKB-samenwerkingsagenda namens de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering