Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 5 juni 2018


Meer dan 10.000 mensen zijn in Zuid-Holland bezig met lokale energie. Zij werken samen om wind- en zonnenparken aan te leggen, woningen beter te isoleren en uiteindelijk af te koppelen van het aardgas. De provincie wil deze lokale energie initiatieven ondersteunen en de slagingskans van hun projecten en hun organisaties vergroten. Deze ambitie is vastgelegd in de energieagenda “Watt anders”. Om inzicht te krijgen in hoeveel initiatieven er zijn, wat zij voor elkaar krijgen en waar zij tegen aan lopen, is de ‘Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017’ opgesteld. Omdat dit de eerste keer is, dat zo een document is gemaakt, wordt aandacht besteed aan de soorten lokale initiatieven en hun kenmerken.

Type besluit: GS-vergadering