Vaststelling van de subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

Datum besluit: 5 juni 2018De provincie stelt 750.000 euro beschikbaar voor zogeheten ‘innovatieclusters’ in Zuid-Holland. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van innovatie. Zij delen kennis, trekken samen op in innovatieprojecten en/of gebruiken een gezamenlijke faciliteit. De provincie wil deze samenwerking bevorderen omdat innovaties hierdoor verder gebracht kunnen worden of zelfs nieuwe innovaties ontstaan. Belangrijk voor een innovatieve, duurzame economie in Zuid-Holland. De clusters kunnen de subsidie onder meer inzetten voor het aantrekken van nieuwe partners, verbeteren van kennisdeling en opleidingen of beheer van faciliteiten.

Type besluit: GS-vergadering