Beantwoording Statenvragen 3368 PvdD Duurzaam bushokje

Datum besluit: 13 maart 2018


Op 11 februari jongstleden heeft de Partij van de Dieren schriftelijke vragen ingediend over de duurzaamheid van onze bushaltes. GS hebben de beantwoording van deze Statenvragen inmiddels vastgesteld. In de beantwoording wordt nader ingegaan op het beheer van de bushaltes langs onze provinciale buslijnen. Hiernaast wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten zich bewust zijn van de evaluatie van de pilot voor het opwekken van energie middels zonnepanelen bij enkele bushaltes in Zoetermeer en beloven zij de evaluatie daarvan beschikbaar te stellen wanneer deze definitief is. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop de provincie zich op dit moment al inzet om de verduurzaming van haar bushaltes te bevorderen, alsmede op welke wijze zij dit in de toekomst van plan is voort te zetten.

Type besluit: GS-vergadering