Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft - provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 13 maart 2018


Het gebied Schieoevers is binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag een uniek bedrijventerrein, omdat het gebied bedrijven combineert die aan het water gebonden zijn en een hogere milieucategorie hebben. Tegelijk biedt de nabijheid van OV, een goede ontsluiting via de Kruithuisweg en de snelle verbinding met de groene omgeving ook kansen voor een aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu. Ambitie is de transformatie van dit gebied door te zetten en de kwaliteit van het gebied te versterken. Tevens speelt het gebied een belangrijke rol in de economische kracht van Delft en omgeving. De groei van de TU geeft volop kansen om meer banen in het gebied op te nemen en daarmee de ruimte beter te benutten. Nader verkend zal moeten worden in welke mate en onder welke voorwaarden de transitie kan plaatsvinden. In de bestuurlijke afspraken tussen gemeente Delft en provincie Zuid-Holland wordt deze ambitie benoemd en acties met elkaar afgesproken.

Type besluit: GS-vergadering