Discussienota kantoren Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 13 maart 2018


De provincie Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn met een goed woon-, werk-, en leefklimaat. Voor een goed werkklimaat is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte voor (kantoor) werkgelegenheid is op de juiste plekken. De kantorenmarkt is een markt die sterk in ontwikkeling is en lastig is te voorspellen. Daarom wil de provincie het beleid aanpassen en een onderscheid maken tussen de verschillende kantorenmarkten en locaties binnen de provincie. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor toplocaties en andere goede locaties, maar ook leegstand verder terugdringen. Ook willen we aandacht besteden aan het verduurzamen van de kantorenmarkt, onder andere door het energielabel en meer aandacht besteden aan klimaatadaptief bouwen. Gedeputeerde Staten wil graag van gedachten wisselen met de commissie Ruimte en Leefomgeving over de punten uit de discussienota.

Type besluit: GS-vergadering