Gewijzigde brieven mbt. geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee

Datum besluit: 13 maart 2018Op 13 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten de reacties op de Geactualiseerde regionale woonvisies van Drechtsteden en Goeree-Overflakkee vastgesteld en besloten deze voor een inhoudelijke reactie aan Provinciale Staten voor te leggen. De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft op 7 maart gevraagd om in de brieven ten aanzien van ‘scheefwonen’ onderscheid te maken tussen zowel goedkoop als duur scheefwonen. Gedeputeerde Staten hebben de brieven daarop aangepast en de gewijzigde brieven aan de regio’s vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering