POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee wijzigingsbesluiten

Datum besluit: 13 maart 2018


De provincie Zuid-Holland stelt voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland € 740.000,- aan POP-3 subsidies beschikbaar voor investeringen in het watersysteem die een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Tevens zijn er technische wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland en het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017.

Type besluit: GS-vergadering