Subsidievaststelling Stichting Zorgbelang Zuid-Holland - Boekjaar tot en met 30 juni 2017

Datum besluit: 13 maart 2018


Provinciale Staten hebben in 2015 besloten de boekjaarrelatie per 30 juni 2017 aan Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te beëindigen. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is daarmee de laatste boekjaarsubsidie voor Stichting Zorgbelang Zuid-Holland. In het kader van de subsidievoorwaarden heeft Stichting Zorgbelang Zuid-Holland het jaarverslag en de jaarrekening voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 ingezonden. Stichting Zorgbelang Zuid-Holland heeft de activiteiten conform het aangepaste werkplan 2016-2017 uitgevoerd. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is vastgesteld op het maximale bedrag van € 1.193.596,00.

Type besluit: GS-vergadering