Wijziging Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 13 maart 2018


Met de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te gaan met energie-transitie. De regeling maakt het mogelijk om projecten op een professionele manier voor te bereiden door de inhuur van deskundigheid. In de realisatiefase is subsidie beperkt tot bepaalde onrendabele kosten bij de aansluiting op een warmtenet.GS hebben de regeling nu aangepast. De doelgroep is verruimd en de subsidiemogelijkheden zijn vergroot. Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is subsidie mogelijk van 10% van de totale investeringskosten.

Type besluit: GS-vergadering