Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 inclusief de bereikte resultaten over 2017

Datum besluit: 20 maart 2018


Op vernieuwende, slimme manieren bijdragen aan krachtige, levendige en goed bereikbare stedelijke en dorpscentra. Dat is het doel van het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik. Nieuwe ontwikkelingen worden daarom zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied gerealiseerd en er wordt efficiënt met de beschikbare ruimte omgegaan. De nadruk ligt daarbij op vermindering van leegstand van kantoren en winkels en realisatie van nieuwe woningen in leegstaande panden binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Gedeputeerde Staten werken hiervoor samen met haar partners met een “uitgestoken hand”. Concreet zijn we op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om met partijen volmondig “ja” te kunnen zeggen tegen slimme combinaties van oplossingen. We denken constructief mee met de opgaven op gemeentelijk niveau zonder daarbij onze regionale rol uit het oog te verliezen. Het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 draagt hier een steentje aan bij en bouwt voort op de resultaten van 2017. Samen met gemeenten en private partijen hebben wij in 2017 met name gewerkt aan transformatie en/of herontwikkeling van terreinen met leegstand van kantoren en/of winkels. Deze lijn zetten wij in 2018 voort. Ook heeft de campagne Slim Ruimtegebruik in 2017 geleid tot een grotere zichtbaarheid van onze provincie.

Type besluit: GS-vergadering