Beantwoording schriftelijke vragen 3369 (PvdA) Fietstunnel N209-Hoekeindseweg Bleiswijk

Datum besluit: 20 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten naar aanleiding van schriftelijke vragen 3369 PvdA een verkenning te starten naar de mogelijkheid om de fietsveiligheid op de kruising N209-Hoekeindseweg te verbeteren via een ongelijkvloerse oversteek. Dit besluit past binnen de doelen van het provinciaal fietsbeleid zoals vastgelegd in het Fietsplan 2016-2025 om de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers in Zuid-Holland te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering