Bijgestelde uitvoering project Herinrichting Meeslouwerplas

Datum besluit: 20 maart 2018


BAM en provincie hebben overeenstemming bereikt over een bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting van de Meeslouwerplas. De belangrijkste doelen van het project, het realiseren van stabiele oevers en een ecologische kwaliteitsimpuls in de vorm van een krekenplan en de aanleg van natuurvriendelijke oevers worden met deze bijgestelde uitvoering gewaarborgd.

Type besluit: GS-vergadering