Brief over flexibiliteit in de Verordening Ruimte

Datum besluit: 20 maart 2018De commissie Ruimte en Leefomgeving heeft aangegeven een gesprek te willen voeren over de wenselijkheid en de voor- en nadelen van het bieden van flexibiliteit en afwegingsruimte in de Verordening ruimte. De commissie heeft dit aangegeven bij de bespreking van het ontwerp van de Wijziging 2018 van de Visie en ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte op 29 november 2017. Gedeputeerde Staten hebben nu een brief opgesteld die als basis kan dienen voor het gesprek in de commissie. De brief bevat achtergrondinformatie over de wijze waarop flexibiliteit kan worden geboden in de Verordening ruimte en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.

Type besluit: GS-vergadering