Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Datum besluit: 20 maart 2018


Gedeputeerde Staten (GS) willen het tempo van de realisatie van het Natuurnetwerk verhogen, want de uitvoering loopt achter op de planning. Ook willen GS de gronden die in eigendom zijn van de provincie inzetten voor weidevogels en icoonsoorten. GS hebben hiervoor voorstellen aan Provinciale Staten (PS) gestuurd. De belangrijkste zijn: er komt extra geld voor aanleg van ecologische verbindingen. Ook worden delen van het Natuurnetwerk waar de aanleg nog niet begonnen is, eerder ingericht. Daarnaast willen GS afspraken maken met pachters van provinciale grond om rekening te houden met weidevogels en andere provinciale icoonsoorten, zoals zwarte stern, argusvlinder en groene glazenmaker. PS bespreken de voorstellen op 11 april 2018.

Type besluit: GS-vergadering