Start aanbesteding Tjalmaweg

Datum besluit: 20 maart 2018


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland starten de aanbesteding voor het project N206/Ir. G. Tjalmaweg. Dit project maakt deel uit van het programma RijnlandRoute en is het tweede project binnen dit programma dat wordt gerealiseerd. De Ir. G. Tjalmaweg wordt verbreed om de huidige oost-westverbinding in het gebied (N206) te ontlasten. Tussen het knooppunt Leiden-West en de N441 wordt de N206 verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. Voor de ontsluiting van de nieuwbouwlocatie Valkenburg en bestaand Oud-Valkenburg worden twee (ongelijkvloerse) verbindingen aangelegd. Met de aanleg van de RijnlandRoute wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Holland-Rijnland (tussen de Amsterdamse regio en de Haagse en Rotterdamse regio’s) verbeteren. Bij de aanbesteding is nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en het beperken van omgevings- en verkeershinder. Ook wordt de aannemer gestimuleerd om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de realisatie van de Tjalmaweg.Op verzoek van de gemeente Katwijk neemt de provincie Zuid-Holland de realisatie van de rotonde Torenvlietslaan mee in deze aanbesteding. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving beperkt doordat de werkzaamheden in een keer worden uitgevoerd. Meer informatie: www.rijnlandroute.nl

Type besluit: GS-vergadering