Tweede voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Datum besluit: 20 maart 2018


In Zuid-Holland werken we samen met onze partners aan een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu. Dit doen we onder andere door vooruitstrevend in te zetten op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Door Gedeputeerde Staten (GS) wordt actief ingezet om de uitvoering van provinciale VTH taken versneld te versterken, onder andere met het in 2017 gestarte programma Impuls VTH. In deze brief aan Provinciale Staten geven we voor de tweede maal een overzicht van onze inspanningen en bereikte resultaten in het programma Impuls VTH tot op heden.

Type besluit: GS-vergadering