Voorontwerp wijziging reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta

Datum besluit: 20 maart 2018


De provincie stelt voor ieder waterschap een reglement van bestuur vast. Het reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta moet worden gewijzigd. Gedeputeerde staten hebben daarvoor nu het voorontwerp vastgesteld. Dat is een verplichte stap in het proces dat in de Waterschapswet is beschreven.De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging voor Bos- en Natuurterreineneigenaren als instantie die het bestuurslid voor de categorie Natuurterreinen mag benoemen.

Type besluit: GS-vergadering