Beantwoording Statenvragen 3372 PvdD over Ontheffing gebruik geweer binnen afpalingskring eendenkooien

Datum besluit: 27 maart 2018


De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over een door de Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten verleende ontheffing. De ontheffing maakt het mogelijk dat er binnen de afpalingskringen van eendenkooien in Zuid-Holland gebruik mag worden gemaakt van een geweer bij het beheren en bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten, zoals ganzen. De afpalingskring bestrijkt een cirkel met een straal van enkele honderden meters rondom de eigenlijke eendenkooi. Normaal gesproken dient er in deze afpalingskring rust te zijn. Deze rust is nodig voor het vangen van eenden in de eendenkooi. Op grond van de verleende ontheffing en altijd in overleg met de kooiker kan er nu op dezelfde wijze als elders in de provincie gebruik worden gemaakt van een geweer bij het bestrijden en beheren van diersoorten die schade aanrichten.

Type besluit: GS-vergadering