Bidbook Zuidplaspolder gemeente Zuidplas

Datum besluit: 27 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten in een brief aan gemeente Zuidplas waardering uit te spreken voor het zogenoemde bidboek dat door de gemeente Zuidplas is opgesteld voor de Zuidplaspolder. Het bidboek betreft een visie binnen een breed perspectief voor de toekomstige
ontwikkelmogelijkheden van de Zuidplaspolder met het aanbod om op basis van deze visie de dialoog aan te gaan met de gemeente. Gedeputeerde Staten gaan graag op dit aanbod in.

Type besluit: GS-vergadering