Deelname aan EU Horizon 2020 project Nextgen

Datum besluit: 27 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject naar hergebruik van water, benutting van bodemenergie en circulaire economie. KWRwater BV is coördinator van het project “Nextgen, Towards a Next Generation of Water Systems and Services for the Circular Economy”, waarin wordt samengewerkt met een groot aantal Europese partners. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt met de partners een overeenkomst getekend. De provincie wil bevorderen dat Zuid-Holland zich ontwikkelt tot een water- en energie-efficiënte samenleving. Benutting van de door de Europese Commissie ter beschikking gestelde subsidie draagt bij aan de ontwikkeling van Zuid-Holland tot een Europese proeftuin in de regio Westland op het gebied van circulaire economie. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Type besluit: GS-vergadering