Ervaringen Tarievenkader Openbaar Vervoer 2014

Datum besluit: 27 maart 2018


In november 2014 is het vigerende Tarievenkader Openbaar Vervoer door Provinciale Staten vastgesteld. Dit was de opvolger van het tarievenkader uit 2008. Na vaststelling van het Tarievenkader OV 2014 is dit kader een aantal keer gebruikt bij de aanbesteding van concessies en bij de vaststelling van de tarieven van het openbaar vervoer. Ook na vaststelling van het Tarievenkader OV 2014 is het tarievenbeleid OV een belangrijk onderwerp gebleven voor Provinciale Staten. Er zijn de afgelopen jaren meerdere moties en amendementen ingediend voor aanpassingen van de door ons vastgestelde OV-tarieven. Vanuit Provinciale Staten is het verzoek gekomen om het Tarievenkader OV te agenderen voor de Statencommissie Verkeer en Milieu. In de brief van Gedeputeerde Staten worden de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de OV-tarieven en de ervaringen van de provincie met het tarievenbeleid beschreven, als achtergrondinformatie bij het voeren van het debat door Provinciale Staten over het Tarievenkader OV 2014

Type besluit: GS-vergadering