Reparatiebesluit luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag

Datum besluit: 27 maart 2018


Op 20 maart jl hebben Gedeputeerde Staten conform advies de wijziging van de luchthavenregeling aan de Spoorlaan in Den Haag vastgesteld. Vanwege nieuwe informatie is een mineure wijziging nodig van dit besluit. Luchtverkeersleiding Nederland heeft namelijk bevestigd dat de zienswijze die zij eerder indiende op het ontwerpbesluit niet juist is. Deze miskent dat de in- en uitvliegroutes in beide richtingen moet kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de windrichting. Helikopters starten en landen namelijk tegen de wind in, net als een vliegtuig. Een reparatiebesluit van de luchthavenregeling is daarom nodig om te voorkomen dat enkel in één richting gestart en geland mag worden. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de geluidbelasting voor de omgeving.

Type besluit: GS-vergadering