Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 27 maart 2018


Zuid-Holland is een provincie waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Aantrekkelijke winkel- en centrumgebieden zijn erg belangrijk voor een goed woon,- werk- en leefklimaat. Door bijvoorbeeld de opkomst van internetwinkelen en demografische ontwikkelingen functioneren niet alle winkel- en centrumgebieden naar behoren. In sommige gevallen nemen de kwaliteit en aantrekkelijkheid af. Dit beeld doet zich vooral voor bij middelgrote winkel- en centrumgebieden. De provincie Zuid-Holland heeft daarom de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld. De subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van winkel- en centrumgebieden te verhogen. Subsidie kan aangevraagd worden door gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen. De regeling wordt in mei 2018 voor 35 winkel- en centrumgebieden opengesteld. Deze gebieden zijn in het provinciaal detailhandelsbeleid specifiek benoemd als ‘te optimaliseren centra’ (middelgrote winkel- en centrumgebieden).

Type besluit: GS-vergadering