Toelichting op behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761

Datum besluit: 27 maart 2018Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met Motie 760 en Motie 761 aandacht gevraagd voor de vereenvoudiging van procedures bij herbestemming t.b.v. woningen en appartementen en voor versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben in december 2017 de behandelvoorstellen voor Motie 760 en Motie 761 vastgesteld. In de Statencommissie Bestuur & Middelen van 24 januari 2018 hebben de Staten verzocht de voorstellen nader uit te leggen. Met de toelichting op de behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761 wordt tegemoetgekomen aan het verzoek van Provinciale Staten. Er wordt ingegaan op vier instrumenten, namelijk het planologisch kader, out-of-the-box voorstellen, kennis en netwerken en subsidie. Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten na de zomer van 2018 informeren over de voorgenomen acties.

Type besluit: GS-vergadering