Vaststelling Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014

Datum besluit: 27 maart 2018Het ontwerp van de Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 heef ter inzage gelegen van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018. Naar aanleiding hiervan zijn ruim 80 zienswijzen ingediend door overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. De zienswijzen lopen sterk uiteen en hebben betrekking op veel van de onderwerpen die onderdeel zijn van de Wijziging 2018, waaronder het beleid voor wonen, bedrijventerreinen, detailhandel, energie en grote bouwlocaties. Een deel van de zienswijzen is gegrond, dit leidt tot enkele aanpassingen in de Wijziging 2018. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Beantwoording.

Type besluit: GS-vergadering