Verlening incidentele subsidie Winst en Weidevogels 2018-2020 Stichting Louis Bolk Instituut

Datum besluit: 27 maart 2018


De provincie verstrekt de Stichting Louis Bolk Instituut een totaal bedrag van € 1.536.407,00 aan subsidie om een onderzoek naar maatregelen voor Winst en Weidevogels mogelijk te maken. Met deze subsidie ontwikkelt en test de Stichting Louis Bolk Instituut een integrale set effectieve en inpasbare maatregelen voor weidevogelbeheer en bedrijfsvoering voor de bescherming van weidevogels in Zuid-Holland, aansluitend op de moderne landbouwpraktijk. Hierbij worden innovatieve maatregelen met verdienmodellen uitgetest en geoptimaliseerd maar ook overdraagbare kennis gegeneerd die wordt ingezet ten behoeve van het behoud en de vergroting van de populatie.

Type besluit: GS-vergadering