Behandelvoorstel motie 779 Cofinanciering Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Datum besluit: 6 maart 2018Tijdens de behandeling van het voorstel Snelfietsroute Leiden-Katwijk RijnlandRoute op 31 januari 2018 in Provinciale Staten is motie 779 aangenomen over de cofinanciering van de Snelfietsroute. Met het behandelvoorstel informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de wijze waarop zij uitvoering geven aan deze motie.

Type besluit: GS-vergadering