Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Datum besluit: 6 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten de gezamelijke uitgangspunten voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de N59 en het verduurzamen van de weg vast te leggen. Samen met Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland wordt vastgelegd hoe het pakket van maatregelen in de komende maanden wordt uitgewerkt. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van nieuwe technieken en ontwikkelingen. Ook zal nadrukkelijk met marktpartijen worden gezocht naar nieuwe toepassingen en samenwerkingsvormen. Rond de zomer moet het Realisatieplan 2018-2024 klaar zijn. Deprovincie draagt maximaal €.10,2 miljoen bij aan de maatregelen. Begin maart zal de overeenkomst officieel worden ondertekend.

Type besluit: GS-vergadering