Vergelijkingsrapportage burgerinitiatie N211 Wippolderlaan, Westlandvariant

Datum besluit: 6 maart 2018Op 9 november 2017 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het proces rond de uitvoering van de vergelijking van de ‘Westlandvariant’ die door de Burgerparticipatie De Zwethzone is ingediend, en de huidige bestemmingsplanvariant voor het project N211 Wippolderlaan. Ter informatie worden de vergelijkingsrapporten aangeboden door GS (Gedeputeerde Staten) aan PS. (Provinciale Staten) Er is door de Stuurgroep N211 Wippolderlaan, bestaande uit Gedeputeerde F. Vermeulen en wethouders B. Meijer van de gemeente Westland en H. Horlings van de gemeente Midden- Delfland, nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde variant of samenstelling. Deze afweging van verschillend gerichte effecten, belangen en kosten vraagt om een goede betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wanneer, op basis van deze betrokkenheid, een gezamenlijke bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering