Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland

Datum besluit: 6 maart 2018


De provincie streeft naar een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening. Dat betekent ook dat het streven is dat in 2050 alle woningen aardgasvrij. Naast de enorme opgave om dat bij de nu al bestaande huizen voor elkaar te krijgen, komen er jaarlijks ook nieuwe gebouwen bij. ln het beleid van Zuid-Holland (de ontwerpwijziging 2018 van de Visie Ruimte & Mobiliteit) staat al dat nieuwbouw met aardgas niet meer wordt toegestaan. Het convenant dat Gedeputeerde Staten nu hebben vastgesteld, bekrachtigd het uitgangspunt dat al die nieuwbouw zonder aardgasaansluiting wordt gebouwd. Gemeenten, netbeheerder Stedin én provincie trekken daarbij samen op.

Type besluit: GS-vergadering