Geactualiseerde Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017

Datum besluit: 15 mei 2018


Gedeputeerde Staten stemmen in met de Regionale Woonagenda 2017 die de regio Holland Rijnland heeft opgesteld. De regio heeft in deze visie veel aandacht voor kwaliteit van wonen, denk daarbij aan locatie, doelgroepen en duurzaamheid. De provincie streeft daar ook naar onder het motto ‘de juiste woning op de juiste plek’. De provincie heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de regio Holland Rijnland aan de Regionale Woonagenda en het woningbouwprogramma. Gedeputeerde Staten wil deze samenwerking verder voortzetten om het woningbouwprogramma meer in lijn te brengen met de kwalitatieve ambitie die in de Regionale Woonagenda wordt genoemd. Zo moet nóg concreter worden hoe die ambitie vorm krijgt.

Type besluit: GS-vergadering