Statenvragen 3384 GroenLinks - Dagelijkse vluchten Helihaven Ypenburg

Datum besluit: 15 mei 2018


De Telegraaf van 4 april 2018 meldde over Helihaven Ypenburg dat sinds 2013 dagelijks wordt gevlogen vanaf de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan. In de beantwoording wordt toegelicht dat deze berichtgeving uitging van onjuiste informatie. Sinds 2015 wordt gebruik gemaakt van de locatie van Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik, met een maximum van 24 starts en 24 landingen per jaar. De DCMR ziet toe op de naleving van de regels. Met de inwerkingtreding van de luchthavenregeling op 21 januari jl. zijn 400 starts en 400 landingen per jaar toegestaan. Gemiddeld komt dit neer op circa 1 vlucht per dag.

Type besluit: GS-vergadering