Statenvragen 3385 50-PLUS Verbreding Rijn-Schiekanaal

Datum besluit: 15 mei 2018


In het antwoord op de schriftelijke vragen 3385 van 50PLUS wordt aangegeven dat Gedeputeerde Janssen verslag doet aan Provinciale Staten van de verkenningen en gesprekken die in dit verband plaatsvinden.

Type besluit: GS-vergadering