Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

Datum besluit: 15 mei 2018


Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing op bedrijventerreinen. De investering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de terreinen – belangrijk omdat hier 30 % van de Zuid-Hollandse werkgelegenheid plaatsvindt – maar ook aan de energie- en klimaatdoelstellingen waar we als maatschappij voor staan. Met de subsidie kunnen ondernemers in samenwerkingsverband aan de slag met bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen, windmolens of warmtekoude opslag. Het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is om hier 1 miljoen euro voor beschikbaar stellen. Als Provinciale Staten hiermee in hun vergadering op 27 juni akkoord gaan kunnen vanaf 17 september 2018 aanvragen worden ingediend.

Type besluit: GS-vergadering