Beantwoording statenvraag 3392 PvdD biomassacentrale Pijnacker

Datum besluit: 22 mei 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen van de PvdD over de biomassacentrale in Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. Niet Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Pijnacker-Nootdorp is bevoegd gezag in het kader van het Activiteitenbesluit. Gedeputeerde Staten vinden vanwege de extra stikstofdioxide en fijnstof uitstoot het niet wenselijk dat er in het kader van de energietransitie massaal wordt overgegaan op biomassastook; daarom zal GS in gesprek gaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met gemeenten en de glastuinbouw sector.

Type besluit: GS-vergadering