Brief aan minister Ollongren inzake de Vestia-problematiek

Datum besluit: 22 mei 2018


Gedeputeerde Staten heeft besloten een brief over de sociale woningmarkt in de regio’s Haaglanden en Rotterdam mede te ondertekenen. In de brief, gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, roepen de gemeenten in de regio’s op in te grijpen vanwege problemen die zijn ontstaan door de opgelegde beperkingen aan woningcorporatie Vestia. Deze beperkingen zijn opgelegd vanwege haar financiele situatie. Omdat Vestia minder kan investeren door de verhuurdersheffing en zich moet richten op een aantal kerngemeenten, liggen de investeringen op een laag niveau en wordt het doel om de sociale woningen beter te verspreiden rondom de grote gemeente bemoeilijkt. De gemeenten en provincie vragen met deze brief om actie.

Type besluit: GS-vergadering