brief aan Zuid-Hollandse gemeenten inzake ganzenproblematiek

Datum besluit: 22 mei 2018


In Zuid-Holland hebben we heel veel ganzen. Enerzijds is de gans een prachtig dier dat echt bij Zuid-Holland hoort. Anderzijds zorgt de huidige omvangrijke ganzenpopulatie voor grote problemen. Zo veroorzaken de ganzen schade aan landbouwgewassen en hebben ze in de stedelijke omgeving bijvoorbeeld sterke invloed op de waterkwaliteit en zorgen ze voor onveilige situaties op de weg. Om de problematiek goed en gestructureerd aan te pakken is samenwerking nodig. De provincie wil dan ook graag samenwerken met de gemeenten in Zuid-Holland en stuurt daarom een brief aan de gemeenten. In deze brief worden de gemeenten geïnformeerd over de ganzen en de problemen die ze veroorzaken en tegelijkertijd gevraagd om een bijdrage te leveren aan de oplossing.

Type besluit: GS-vergadering