Instemmen met overdracht en statutenwijziging Huis te Warmond

Datum besluit: 22 mei 2018Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met de voorgenomen overdracht van Huis te Warmond van Stichting Huis te Warmond aan Vereniging Hendrick de Keyser. Ook hebben Gedeputeerde Staten ingestemd en met de voorgenomen wijziging van de statuten van Stichting Huis te Warmond. Volgens de huidige statuten van Stichting Huis te Warmond dienen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in te stemmen met zowel de overdacht van het huis als met de wijziging van de statuten. Door de voorgenomen wijziging van de statuten zal de provincie in de toekomst geen rol meer spelen bij statutenwijzigingen of eigendomskwesties van Huis te Warmond. Gedeputeerde Staten hebben er vertrouwen in dat Vereniging Hendrick de Keyser en Stichting Huis te Warmond zich gezamenlijk zullen inzetten voor de duurzame instandhouding van dit rijksmonument.

Type besluit: GS-vergadering