Ontheffing Verordening ruimte 2014 t.b.v. nieuwbouw brandweerkazerne en circa 140 appartementen aan de Schipholweg 130 te Leiden

Datum besluit: 22 mei 2018


De provincie Zuid-Holland heeft besloten een ontheffing van de Verordening ruimte 2014 te verlenen aan de gemeente Leiden voor het realiseren van een brandweerkazerne en 140 goedkope en middeldure huurwoningen aan de Schipholweg 130 in Leiden. Op die locatie staat nu een leegstand bedrijfspand. Door de bouw van de brandweerkazerne en het wooncomplex ontstaat er een extra belemmering in de molenbiotoop van de Maredijkmolen en dat mag niet volgens de molenbiotoopregels in de Verordening ruimte 2014. De provincie Zuid-Holland vindt het echter aanvaardbaar dat de molenbiotoop enigszins verslechtert onder andere omdat door de transformatie van deze plek de opkomsttijden van de brandweer in grote delen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest aanzienlijk verbeteren. Ook wordt door het bouwen van appartementen tegemoet gekomen aan de grote vraag naar binnenstedelijke woningen. Tot slot zorgt deze ontwikkeling voor een sterke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op deze plek in Leiden.

Type besluit: GS-vergadering