POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018

Datum besluit: 22 mei 2018


De provincie Zuid-Holland stelt € 5.900.000,- aan POP-3 subsidies beschikbaar voor het stimuleren van samenwerkingsverbanden die innovaties in de landbouwsector ontwikkelen en testen met als doel de verduurzaming van de landbouwsector. Dergelijke samenwerking en gezamenlijke inzet is nodig om negatieve effecten zoals verlies van biodiversiteit en mindere leefomgevingskwaliteit te beperken en positieve ontwikkelingen zoals kringlooplandbouw verder te ondersteunen. Tevens zijn er technische wijzigingen doorgevoerd in de paragrafen 2.7 en 2.8 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering