Statenvragen VVD 3388 Gemeentelijke bijstand centrumontwikkeling

Datum besluit: 22 mei 2018


De VVD-statenleden Ludema en de Vries hebben vragen gesteld over financiële ondersteuning van gemeenten voor het beter laten functioneren van winkelgebieden. Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten (GS) de beantwoording van deze vragen vast. GS laten weten dat het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is van gemeenten en lokale partijen om een visie op een duurzame (her)ontwikkeling te maken. Een centrum levendig en vitaal houden en krijgen is echter zo'n enorme opgave dat geen enkele partij dit alleen kan. De provincie kan hierbij een rol als verbinder en versneller van het proces op zich nemen en met meerdere partijen via de 'uitgestoken hand' een aanpak opstellen. De provincie heeft hier nieuw instrumentarium voor gemaakt, waaronder de 'Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland'.

Type besluit: GS-vergadering