Beantwoording schriftelijke vragen 3389 (PvdD) Statushouders kansen bieden bij werk in energietransitie

Datum besluit: 29 mei 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van vragen van mevrouw Van Viegen van de Partij van de Dieren vastgesteld. De vragen hebben betrekking op het kansen bieden aan statushouders bij werk in de energietransitie.

Type besluit: GS-vergadering