Beantwoording schriftelijke vragen 3390 (PvdD) Advies Raad voor de Leef-omgeving en Infrastructuur om veestapel te reduceren

Datum besluit: 29 mei 2018


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3390 van de PvdD "Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om veestapel te reduceren" vastgesteld, waarin zij onder andere aangeven dat dit advies waardevolle elementen bevat voor de uitvoering van het provinciaal landbouwbeleid en dat het te verwachten valt dat het Klimaatakkoord en het omgevingsbeleid een nieuwe impuls zullen geven aan het beleid tot verdere verduurzaming van de landbouw.

Type besluit: GS-vergadering