Dunea-Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie governancemodel opstartfase Nat Park Hollandse Duinen

Datum besluit: 29 mei 2018


De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen faciliteren. Hollandse Duinen betreft het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Omdat de ambities van Hollandse Duinen sterk overeenkomen met provinciale doelen (versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale economie) wil Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Hiertoe is een meerjarige incidentele subsidie 2017-2018 verstrekt van maximaal € 130.000,00 aan Dunea als de penvoerder van Hollandse Duinen voor het ontwikkelen en implementeren van een governancemodel. Bij de aanvraag van de subsidie ging Dunea ervan uit dat zij BTW kon verrekenen. Dit blijkt toch anders te liggen, door de Belastingdienst is aangegeven dat Dunea dat als penvoerder van het Samenwerkingsverband Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting geen BTW kan verrekenen voor dit project. Dunea verzoekt daarom om ophoging van de reeds verstrekte incidentele subsidie met € 27.300,00 tot € 157.300,00. Zuid-Holland ondersteunt de inhoud van de oorspronkelijk aanvraag en verhoogt daarom de subsidie met het gevraagde bedrag zodat Dunea de ambities niet naar beneden hoeft bij te stellen.

Type besluit: GS-vergadering